نمایش نام تماس گیرنده

Salehi

عضو جدید
2021 , August 22
2
0
1
سلام
آیا این امکان هست که همانند تماس های داخلیها، نام تماس گیرنده از بیرون هم جایی تعریف و روی تلفن نمایش داده شود؟

ممنون