فکس در ns500

Mojfaz

عضو جدید
2022 , May 17
3
0
1
سلام اگر فکس را بعنوان داخلی در ns500 وصل کنیم برای ارسال فکس تنظیمات خاصی باید انجام شود با تشکر
 

خانم پورصالح

پشتیبان فنی
عضو کادر مدیریت
2021 , January 26
236
61
28
pbxshop.co
باسلام
داخلی فکس برای ارسال فکس باید سریع و بدون شماره گیری short code خط شهری آزاد کند ،با توجه به مراحل زیر pickup را برا داخلی فعال و عددی که با آن خط شهری را آزاد میکنید وارد کنید.
Screenshot 2022-05-31 091552.jpg