سانترال 824

خانم پورصالح

پشتیبان فنی
عضو کادر مدیریت
2021 , January 26
227
59
28
pbxshop.co
باسلام
برنامه سانترال 824 تنها با جک شماره 01 قابل انجام است. و قابلیت برنامه ریزی در سانترال از جک 01 به جک ها دیگر قابل انتقال نیست.