زمانبدی یا week table در سانترال tda

پرسشگر

پرسشگر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
153
5
18
زمانبندی چه کاربردی دارد در سانترال های tda و tde پاناسونیک
چرا باید زمانبندی کنیم ؟