تعویض فرکانس بوق اشغال برای مخاطب

مسعود صابری

عضو جدید
2021 , November 15
10
2
3
باسلام خدمت اساتید برای اولین بار بااتقا ء پریویت tda100 در شرکتی بعلت پایین بودن ورژن (2.1 ) مرکز فرکانس بوق اشغال از حالت نرمال مقطع مقطع در فاصله یک ثانیه شبیه شماره دوم
dial toneشده در کتاب راهنمای اپراتوری824 صفه1-104 شده باچه برنامه ای به نرمال برگشت داه شود باتشکر
 

مسعود صابری

عضو جدید
2021 , November 15
10
2
3
باسلام خدمت شما تمام ابشنهای سیستم 1 الی 6 در برنامه 9-2را قبلا چک کرده بودم در حالت نرمال قرار داشتند