انتقال تماس

2024 , January 28
10
3
3
با سلام
من دو تا مرکز تلفن ایزابل دارم که در دو شهر تهران و اصفهان هستند
طبق سناریو، کارفرما میخواهد وقتی در ivr اصلی که در تهران هست اپراتور جواب نمیدهد به دو تا داخلی دیگر در اصفهان تماس هدایت بشود.
من با optional destination برای یک داخلی انجام دادم ولی داخلی دوم رو نمیتونم به چه طریق انجام بدهم.
امکانش هست راهنمایی کنید
 

معین همتی

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 8
705
193
43
تهران
pbxshop.co
با سلام
بهترین راهکار این است که داخلی مرکز مقابل رو از نوع other در مرکز فعلی بسازید
و بعد از این می تونید به راحتی انتقال دهید
اما راهکار های زیادی هست
مثلا از misc dst استفاده کنید
فرض کنید قرار است تماس را به داخلی ۲۰۰ مرکز مقابل انتقال دهید و دسترسی به ترانک با عدد ۹ است
یک misc بسازید و مقدار ان را 9200 قرار دهید
با فرض اینکه کانتکست ترانک مرکز مقابل from-internal است
تماس به درستی راهیابی خواهد شد