آزاد شدن خط شهری با برداشتن تلفن

پرسشگر

پرسشگر انجمن
عضو کادر مدیریت
2020 , June 9
125
4
18
چگونه میتوان تنها با برداشتن تلفن، خط شهری آزاد و یا به یک خط شهری بطور مستقیم تماس گرفت؟
 

خانم پورصالح

پشتیبان فنی
عضو کادر مدیریت
2021 , January 26
40
12
8
pbxshop.co
برای فعال کردن هات لاین در سانترال های سری tda,tde.ns وارد قسمت 1-1-4 شده و در سربرگ option 2 برای داخلی مورد نظر pickup dial set را فعال کرده و در ستون pickup dial No شماره مورد نظر را با عدد دسترسی به خطر شهری (0 و یا 9) وارد میکنید و تنها برای آزاد کردن خط نیز عدد 9 و یا 0 را وراد کرده و ok میکنید.
و اینکه چند ثانیه بعد از برداشتن گوشی، تماس برقرار شود از قسمت 3-2 میتوان تعیین کرد.
 

پیوست ها

آخرین ویرایش: