نتایح جستجو

  1. س

    PRI CARD

    بعد از عرض سلام ! آیا کارت PRI در دستگاه TDE 600میتواند در پرتوکول SIP کار کند؟